Προσφορές

Παίξε μαζί μας με έκπτωση

Magic People

Δευτέρα έως Πέμπτη έκπτωση 15% για φοιτητές και άνεργους. 1

Magic Marathon

Έκπτωση 20% για κράτηση επόμενου παιχνιδιού την ίδια ημέρα. 2

Όροι προσφορών

 • Οι προσφορές δεν συνδυάζονται μεταξύ τους και ισχύει πάντοτε η μεγαλύτερη έκπτωση.
  Οι προσφορές στην παρούσα σελίδα καταργούν κάθε προηγούμενη προσφορά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • 1 Magic People
  Η έκπτωση ισχύει ατομικά και δεν συνυπολογίζεται για όλη την ομάδα.
  Απαιτείται η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή δελτίου ανεργίας.
  Η έκπτωση ισχύει από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκτός αργιών και εορτών.
 • 2 Magic Marathon
  Η έκπτωση ισχύει για κράτηση επόμενου παιχνιδιού που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.
  Η έκπτωση ισχύει για το δεύτερο παιχνίδι της ίδιας ομάδας.

Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα The ENTERTAINER για τα παιχνίδια Screaming Woods & Addams Family

 • Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής είναι τέσσερα άτομα.
 • Σε ομάδα τεσσάρων ατόμων με εξαργύρωση ενός κουπονιού χρεώνεται η τιμή των τριών ατόμων.
  Σε ομάδα πέντε ατόμων με εξαργύρωση ενός κουπονιού χρεώνεται η τιμή των τεσσάρων ατόμων.
  Σε ομάδα πέντε ατόμων με εξαργύρωση δύο κουπονιών χρεώνεται η τιμή των τριών ατόμων.
  Σε ομάδα έξι ατόμων με εξαργύρωση ενός κουπονιού χρεώνεται η τιμή των πέντε ατόμων.
  Σε ομάδα έξι ατόμων με εξαργύρωση δύο κουπονιών χρεώνεται η τιμή των τεσσάρων ατόμων.
  Σε ομάδα έξι ατόμων με εξαργύρωση τριών κουπονιών χρεώνεται η τιμή των τριών ατόμων.

Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα The ENTERTAINER για το παιχνίδι Secret Society

 • Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής είναι τρία άτομα.
 • Σε ομάδα τριών ατόμων με εξαργύρωση ενός κουπονιού χρεώνεται η τιμή των δύο ατόμων.
  Σε ομάδα τεσσάρων ατόμων με εξαργύρωση ενός κουπονιού χρεώνεται η τιμή των τριών ατόμων.
  Σε ομάδα τεσσάρων ατόμων με εξαργύρωση δύο κουπονιών χρεώνεται η τιμή των δύο ατόμων.
  Σε ομάδα πέντε ατόμων με εξαργύρωση ενός κουπονιού χρεώνεται η τιμή των τεσσάρων ατόμων.
  Σε ομάδα πέντε ατόμων με εξαργύρωση δύο κουπονιών χρεώνεται η τιμή των τριών ατόμων.
  Σε ομάδα πέντε ατόμων με εξαργύρωση τριών κουπονιών χρεώνεται η τιμή των δύο ατόμων.
  Σε ομάδα έξι ατόμων με εξαργύρωση ενός κουπονιού χρεώνεται η τιμή των πέντε ατόμων.
  Σε ομάδα έξι ατόμων με εξαργύρωση δύο κουπονιών χρεώνεται η τιμή των τεσσάρων ατόμων.
  Σε ομάδα έξι ατόμων με εξαργύρωση τριών κουπονιών χρεώνεται η τιμή των τριών ατόμων.
  Σε ομάδα έξι ατόμων με εξαργύρωση τεσσάρων κουπονιών χρεώνεται η τιμή των δύο ατόμων.

 • Τελευταία ενημέρωση: 27η Δεκεμβρίου 2018